Bezpečnostní agentura Sobek s.r.o Olomouc

Fyzická ostraha

Bezpečnostní služba Sobek s.r.o. - Fyzická ostraha

Cílem fyzické ostrahy je ochrana zdraví, života a majetku našich klientů, se kterou má naše firma bohaté zkušenosti. Zajišťujeme kontrolu osob a vozidel pohybujících se ve střeženém areálu, taktéž kontrolu na vstupu a výstupu z objektu, vykázání nežádoucích osob, popř. jejich zadržení a předání Policii ČR.

Nedílnou součástí ostrahy je okamžité odvrácení havarijních situací (požár, únik vody…), které mohou mít neblahý dopad na střežený objekt. V případě, že to vyžaduje situace, přivolá pracovník ostrahy naši zásahovou skupinu, která má za úkol podpořit členy ostrahy a pomoci se zvládnutím krizových stavů.

Zásahová skupina je pověřena nepravidelnou kontrolou všech objektů a zaměstnanců naší firmy. Naši zaměstnanci jsou neustále školeni ve všech oblastech potřebných pro výkon ostrahy a jsou přijímáni na základě osobního pohovoru, čistého rejstříku trestů, zdravotní prohlídky. Upřednostňujeme členy sportovních oddílů a zkušené psovody.

Pracovníci ostrahy jsou ustrojeni dle požadavků klienta a jsou vybaveni patřičnými prostředky (komunikační prostředky, tonfa, obranný sprej, ... ).